Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση τραυματισμού ή εσωτερικής αιμορραγίας

Τα αιμορραγικά επεισόδια πρέπει να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για τρεις κυρίως λόγους:
Όσο πιο γρήγορα χορηγείται η ενδεδειγμένη θεραπεία, τόσο πιο αποτελεσματική είναι.
Αποφεύγονται οι μακροχρόνιες βλάβες στις αρθρώσεις και τους μυς.
Ορισμένες αιμορραγίες, που ευτυχώς συμβαίνουν σπανιότερα, μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή του ατόμου, όπως αυτές που συμβαίνουν μέσα στο κρανίο ή μέσα στο λαιμό.
Σε περίπτωση μιας αιμορραγίας, παραμείνετε ψύχραιμοι και βοηθήστε το άτομο που αιμορραγεί να νιώσει άνετα και ότι είναι ασφαλές. Εάν πρόκειται για παιδί, επικοινωνήστε άμεσα με τους γονείς του.
Τα άτομα με αιμορροφιλία εκδηλώνουν αιμορραγικά επεισόδια αυξημένης συχνότητας και διάρκειας συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Τόσο το ίδιο το άτομο με αιμορροφιλία, όσο και η οικογένειά του πρέπει να γνωρίζουν πώς να χειριστούν σωστά και έγκαιρα ένα αιμορραγικό επεισόδιο, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Δηλαδή:
Να γνωρίζουν Α’ Βοήθειες για τις λιγότερο σοβαρές αιμορραγίες.
Να γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν για άμεση ιατρική βοήθεια, είτε στον τόπο διαμονής τους είτε αν βρίσκονται σε ταξίδι.
Εάν βρίσκονται σε ταξίδι, να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα (κάρτα ασφάλισης, ιατρική γνωμάτευση, στοιχεία επικοινωνίας του Κέντρου Αιμορροφιλίας και του ιατρού που τους παρακολουθεί).
Να έχουν άμεσα διαθέσιμες τις ιατρικές πληροφορίες για τον τύπο της αιμορροφιλίας, τη θεραπεία που χορηγείται και αν υπάρχουν αλλεργίες.
Να υπάρχει εξασφαλισμένη πρόσβαση στην ενδεδειγμένη θεραπεία καθώς επίσης εξοπλισμός χορήγησης.

Α’ Βοήθειες για τις λιγότερο σοβαρές αιμορραγίες:

Μικρές και επιφανειακές αιμορραγίες
Σε μικρές και επιφανειακές αιμορραγίες, όπως εκδρομές και κοψίματα που δε χρειάζονται θεραπεία, μπορείτε να περιποιηθείτε το τραύμα έως ότου η αιμορραγία σταματήσει μόνη της. Αρχικά, φορέστε γάντια και καθαρίστε την περιοχή με αντισηπτικό υγρό. Στη συνέχεια, εφαρμόστε σταθερή πίεση και ανυψώστε το μέρος του σώματος που εμφανίζει την αιμορραγία, μέχρι αυτή να σταματήσει. Αφού σταματήσει η αιμορραγία, καλύψτε το σημείο με ντισηπτική ή αποστειρωμένη γάζα.
Ρινορραγία
Σε ρινορραγία, το άτομο πρέπει να είναι καθιστό με το κεφάλι σκυφτό, εφαρμόζοντας σταθερή πίεση για τουλάχιστον 20 λεπτά στο ρουθούνι που αιμορραγεί.
Αιμορραγία από το στόμα
Σε αιμορραγία από το στόμα ή από κάποιο δόντι, εφαρμόστε πάγο με σταθερή πίεση για 20 λεπτά.
Είναι καλό να έχετε υπόψη σας ότι αιμορραγίες που δε σταματούν ενώ αρχικά φαίνονται μικρές και επιφανειακές, μπορεί να χρειαστούν τελικά χορήγηση θεραπείας.

ΑΝΑΠΑΥΣΗ – ΠΑΓΟΣ – ΠΙΕΣΗ – ΑΝΥΨΩΣΗ: The 4 “magic words” for dealing with a serious bleed

In the case of internal bleeding in the muscle or joint, in addition to the intravenous administration of the appropriate treatment, there are a number of measures that help speed up tissue repair. It is very important for people with haemophilia and their families to be aware of those precaution measures and apply them immediately until treatment is given.
Rest
The injured arm or leg should be able to rest on pillows or splinters or, if necessary, be immobilized. The person should not lean or walk on it. If the injured area has to rest for longer, the person may need crutches or other mobility aids.
Ice
Applying ice or an ice pack causes contraction of the bleeding vessel, slowing the bleeding and reducing inflammation and pain. On the contrary, hot pads should be avoided. Direct contact of ice with skin is harmful, so ice cubes or ice pack must be wrapped in a clean towel first. For example , wrap ice in a clean towel and put it on the bleeding joint. Keep the ice for 5 minutes and then remove for at least 10 minutes. Repeat the treatment for as long as the joint is warm.
Compression
Applying mild pressure to the joint or placing a rubber bandage squeezes the bleeding vessel and reduces the rate of bleeding. You should not put pressure on a bleeding muscle if you suspect that a nerve has been injured.
Elevation
Raising the limb above the level of the heart reduces blood pressure and therefore the rate of bleeding while relieving swelling.
Βιβλιογραφία:

1. WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf
[Accessed 24 October 2019].

Υπό την αιγίδα: Πρωτοβουλία:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
Share This: